2

Main content

Fréttir

main

Frá 1. september 2004 geta starfsmenn bókasafna sótt sjálfir útlánatölur fyrir safn sitt á þjónustuvef Landskerfis bókasafna. Tölurnar eru endurnýjaðar um hver mánaðamót og birta útlán flokkuð eftir lánþegategund, efni og dagsetningu. Þetta kerfi er sett upp til reynslu og er til komið vegna óska safnafólks um aðgengilegar útlánaupplýsingar.

Á fundi sínum 10. ágúst 2004 ályktaði stjórn Landskerfis bókasafna hf. að leggja verði áherslu á að koma bókfræðigögnum sem nú eru í Gegni í lag og að vinna verði að lagfæringum á kerfinu áður en farið er í frekari yfirfærslu bókfræðigagna frá öðrum kerfum. Framkvæmdaáætlun næstu missera er í undirbúningi, og tekur hún til lagfæringa á gagnasafninu, lagfæringa á kerfinu, uppfærslu kerfisins í útgáfu 16 og innleiðingar hjá söfnum sem ekki hafa tengst Gegni ennþá.
  Með þessu er ákveðið að fresta frekari gagnaflutningum um sinn, svo koma...

Í gær og í fyrradag (19.-20. júní) var Gegnir lokaður vegna endurröðunar. Þessi endurröðun var nauðsynleg til að endurnýja höfðalista, sem auðveldar vinnu við bókfræðiskráningu. Þetta var gert í framhaldi af ósk skráningarráðs Gegnis frá 27. maí um að bókfræðiskráningu yrði hætt í Gegni í fjórar vikur, og má nú gera ráð fyrir að höfðalistinn sé aftur farinn að virka rétt.

Í síðustu viku héldu fulltrúar Landskerfis bókasafna fund með fulltrúum Ex Libris og tveimur af starfsmönnum Landsbókasafnsins til að gera áætlun um hvernig megi lagfæra "skemmd gögn" í Gegni. Skemmdirnar felast aðallega í því að punktur birtist stundum og stundum ekki á eftir skammstöfun millinafns (t.d. ýmist Ármann Kr Einarsson eða Ármann Kr. Einarsson). Liggur nú fyrir áætlun um hvernig megi lagfæra þetta og um hvernig megi koma nafnmyndaskrá í notkun, en gera má ráð fyrir að nokkra mánuði taki að koma hvoru tveggja í lag.

Á...

Föstudaginn 14. maí síðastliðinn var aðalfundur ársins 2004 haldinn í húsakynnum Landskerfis bókasafna í Borgartúni 37 í Reykjavík. Ársreikningur fyrirtækisins var samþykktur en þar kemur fram að á árinu 2003 nam tap félagsins eftir afskriftir kr. 572.405. Á fundinum voru allir aðalmenn og varamenn stjórnar endurkjörnir.

Í dag er eitt ár liðið frá því að Gegnir var formlega opnaður í Þjóðarbókhlöðunni. Ljóst er að kerfið hefur verið til framfara að flestu leyti þó að ýmissa umbóta sé þörf. Mesti vandinn í tengslum við Gegni nú eru þau tvítök sem mynduðust við samruna Fengs og Gegnis í apríl síðastliðnum og eru starfsmenn og samstarfsmenn Landskerfis bókasafna að leita leiða til að vinna bót á honum.

Föstudaginn 16. apríl var haldið hóf til að fagna kerfisskiptum Fengssafna sem tóku gildi 5. apríl síðastliðinn. Með kerfisskiptunum var stórt skref stigið í sögu Gegnis, enda eru nú um það bil 100 söfn tengd honum. Hófið var haldið í Grófarhúsi, Tryggvagötu 15 í Reykjavík, og var þangað boðið forstöðumönnum allra Fengssafna, þar á meðal skólasafna, skráningarráði Gegnis og fleiri samstarfsaðilum okkar vegna þessa verkefnis. Myndin var tekin við þetta tækifæri og á henni sjást Árni Sigurjónsson, Hörður Sigurgestsson, Þórólfur Árnason og...

Mjög mikil útlán voru í Gegni í gær mánudag, þegar kerfið var opnað eftir lokun í rúma viku. Útlán voru 8.736, þar af 6.822 hjá söfnum sem byrjuðu að nota kerfið í gær. Mörg "nýju safnanna" virðast hafa komist vel í gang með útlánin, og á það t.d. við um almenningsbókasöfnin í Reykjavík, Húsavík, Garðabæ, Vestmannaeyjum, Kópavogi (Lindasafn), Seyðisfirði og Vopnafirði. Skólasöfnin fara hins vegar hægar af stað enda páskafrí í skólum.

Í dag, 5. apríl 2004, urðu þau tímamót í sögu Gegnis, að flest þeirra safna sem áður notuðu bókasafnskerfið Feng tóku Gegni hinn nýja í notkun. Á ýmsum söfnum hafa menn lent í byrjunarörðugleikum, en víðast hófust hófust útlán bóka þó þegar í morgun. Nú mun þjónusta við bókasöfnin mæða á Landskerfi bókasafna í vaxandi mæli og munum við leysa það verkefni eins vel af hendi og kostur er.

Fyrir rúmri viku var Gegni lokað tímabundið og var þá send út fréttatilkynning um það efni og um þá viðbót við kerfið sem tilkoma Fengssafna felur í...