2

Main content

Fréttir

main

Vegna viðhaldsvinnu er Gegnir lokaður til klukkan 7 á mánudagsmorgunn, 10. janúar 2004. Biðjumst við velvirðingar á því.

Við höfum nú tekið saman lista yfir þær bækur sem mest voru lánaðar út í Gegni á árinu 2004. Þetta er fyrsta heila árið sem kerfið hefur verið í notkun en við minnum á að í apríl bættust um hundrað bókasöfn við kerfið, þar á meðal mörg almenningsbókasöfn og það eru einmitt þau sem hafa langflest útlán. Í heild voru rúmlega fimmtán hundruð þúsund útlán skráð í kerfið á árinu. Útlánatölurnar bera með sér
að börn og unglingar eru iðin við að sækja sér lesningu á bókasöfnin, en ekki vekur síður athygli að sjö af tíu útlánahæstu íslensku...

Skrifstofa Landskerfis bókasafna verður lokuð 24. og 31. desember. Ef starfsmenn bókasafna ná ekki sambandi við Gegni fyrir hádegi þessa daga, má gera okkur viðvart í vaktsíma.

Þann 23. nóvember 2004 lauk aðgerðum starfsmanna Ex Libris í Köln og Ísrael til að ráða bót á þeim seinagangi sem hafði hrjáð kerfið í nokkra mánuði. Mælingar okkar sýna að svartími kerfisins er almennt betri og í sumum tilvikum margfalt betri en áður var. Notendur kerfisins á bókasöfnum hafa meðal annars tekið eftir að uppfletting í lánþegaskrá er orðin þægilegri en áður, og flestar uppflettingar í vefviðmóti Gegnis taka nú um eða innan við sekúndu við meðalálag. Þegar mikið gagnamagn er sótt er svartíminn að vísu lengri, en þó er hann mun...

Frekari sameiningu bókfræðifærslna úr Gamla-Gegni og Feng er nú lokið. Vinnuferlið var tvíþætt, annarsvegar var sameinað vélrænt skv. forsögn og hinsvegar var sameinað eftir handgerðum listum. Undanfarnar vikur hafa um 20 starfsmenn bókasafna unnið að því að fara yfir lista til þess að para saman færslur úr þessum tveimur kerfum. Dagana 9.-11. október var Gegni lokað til að keyra sérsmíðað forrit sem sameinaði bókfræðifærslur á grundvelli þessara lista. Alls tókst að eyða um 13.000 tvítaksfærslum og á nú að verða auðveldara en áður að leita...

Tvíþættur vandi hefur hefur steðjað að Gegni eftir að gagnagrunnar Gegnis og Fengs voru sameinaðir. Annarsvegar var ekki hægt að ljúka sameiningu gagnagrunnanna sem leiddi til þess að fjöldi rita er tvískráður í kerfið. Hinsvegar komu í ljós við sameininguna gallar í gögnum gömlu Gegnissafnanna. Helsti gallinn felst í því að oft vantar punkt á eftir skammstöfun millinafns (t.d. ýmist Ármann Kr. Einarsson eða Ármann Kr Einarsson). Nú er unnið að lagfæringu á þessu og hér má lesa greinargerð Sigrúnar Hauksdóttur um verkið.

Talnakönnun þann 8. september 2004 sýndi að þá voru 39.499 einstaklingar með útlán í Gegni. Samtals voru þeir með 194.316 safngögn í láni. Eftir að skólar fóru í gang jukust útlánin talsvert eins og hér má sjá á myndriti sem sýnir fjölda nýrra og framlengdra útlána per mánuð frá maí til september 2004.

Fylgst er með notkun vefjarins gegnir.is að staðaldri og miðað við mælingar í ágúst 2004 var notkunin mest á mánudögum af vikudögum, og mest klukkan 13 yfir sólarhringinn. Hér fyrir neðan má sjá myndrit sem lýsa þessu. Það hve mikil notkun er yfir nóttina skýrist e.t.v. af því að þá eru bandarískar leitarvélar sem heimsækja vefinn reglulega að verki.

Eins og notendur Gegnis hafa ef til vill séð, hefur ensk útgáfa vefjarins hingað til aðeins verið aðgengileg í upprunalegu viðmóti framleiðanda. Nú er hins vegar búið að samræma enska viðmótið við það íslenska. Hægt er að opna ensku gerðina með því að smella á breska fánann ofarlega til hægri á Gegni.

Stöðugt er unnið að þróun og betrumbótum á vefviðmóti Gegnis með það að markmiði að gera hann aðgengilegri og þægilegri í notkun. Senda má athugasemdir um vefviðmótið til...